Нефрологія

Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики нефрологічних захворювань від провідних вітчизняних і закордонних фахівців.

Ренопротекція

Автор: Іванов Дмитро Дмитрович
Ключові слова: ренопротекція, блокатори раас, ххн
Дата публікації: 30.11.2018
17Cоціальні бали

Проблема бульозного циститу у дітей із нервово-м'язовою дисфункцією сечового міхура

Автор: Шевчук Дмитро Володимирович
Ключові слова: діти, хронічний бульозний цистит, нервово-м'язова дисфункція сечового міхура
Дата публікації: 04.10.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Успішна лапароскопічна гемінефруретеректомія у дівчинки з термінальним уретерогідронефрозом верхнього сегмента правої подвоєної нирки з ектопією устя сечоводу

Автор: Слєпов Олексій Костянтинович
Ключові слова: нетримання сечі, природна вада розвитку, лапараскопічна гемінефруретеректомія, подвоєння нирки, ектопія, сечовід, термінальний уретерогідронефроз
Дата публікації: 20.09.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

К вопросу о новой классификации заболеваний мочевой системы

Автор: Семидоцька Ж. Д., Чернякова И. А. , Авдеева Е. В.
Ключові слова: хронічна хвороба нирок, гостра хвороба нирок, гостре пошкодження нирок, гломерулярні та тубулярні пошкодження, спадкові нефропатії
Дата публікації: 16.09.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Гиперфосфатемия и карбамилирование белков — факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

Автор: Топчий И. И.
Ключові слова: гиперфосфатемия, карбамилирование белков, фактор роста фибробластов 23, сердечно-сосудистые заболевания
Дата публікації: 04.09.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Острое повреждение почек: современный взгляд на проблему

Автор: Семидоцька Ж. Д., Чернякова И. А.
Ключові слова: хроническая болезнь почек, острая почечная недостаточность, острое повреждение почек, биомаркеры повреждения почечной ткани
Дата публікації: 03.09.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Від сучасної концептуальної моделі неускладненого циститу до вибору клінічного рішення у повсякденній практиці лікаря

Автор: Редакція «Аксемедін»
Ключові слова: цистит, лікування, канефрон, сучасне лікування
Дата публікації: 15.08.2019
17Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Ревматологічні захворювання і нирки: на що звернути увагу

Автор: Іванов Дмитро Дмитрович
Ключові слова: швидкість клубочкової фільтрації, ураження нирок, ниркова недостатність
Дата публікації: 01.08.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Керівництво з клінічної практики щодо пері- та післяопераційного догляду за артеріовенозними фістулами та трансплантатами для гемодіалізу у дорослих

Автор: Відкриті джерела
Ключові слова: гемодіаліз, нирки, настанови
Дата публікації: 01.08.2019
Необхідна реєстрація

Подагра: клініка, діагностика та лікування

Автор: Корж Олексій Миколайович, Краснокутський С. В.
Ключові слова: діагностика, лікування, подагра
Дата публікації: 29.07.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Морфологические особенности почек плодов и новорожденных от матерей с подострым инфекционно-воспалительным процессом в брюшной полости, вызванным Escherichia coli (экспериментальное исследование)

Автор: Сорокина И. В. , Мирошниченко М. С. , Иванова М. Д.
Ключові слова: нирки, новонароджений, escherichia coli, матір, плід, морфологія
Дата публікації: 26.07.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Блокаторы ренин-ангиотензиновой системы, скорость клубочковой фильтрации и артериальное давление

Автор: Іванов Дмитро Дмитрович
Ключові слова: блокаторы ренин-ангиотензиновой системы, скорость клубочковой фильтрации, артериальное давление, хроническая болезнь почек, взаимосвязь ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента/блокаторов рецепторов ангиотензина и скорости клубочковой фильтрации
Дата публікації: 25.07.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Антибіотикорезистентність і вакцинація при інфекції сечового тракту

Автор: Іванов Дмитро Дмитрович
Ключові слова: інфекції сечового тракту, уроантисептики, антибіотикорезистентність, вакцинотерапія
Дата публікації: 22.07.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Прогнозування наслідків інсультів у дітей

Автор: Бернсон-Ланг Мія
Ключові слова: інсульт, діти, прогноз
Дата публікації: 16.07.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Нейроэндокринные механизмы развития нефропатии у больных эссенциальной артериальной гипертензией с ожирением

Автор: Кочуева М. Н. , Гаврилюк В. А.
Ключові слова: артериальная гипертензия, ожирение, гипертензивная нефропатия
Дата публікації: 08.07.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація