Нефрологія

Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики нефрологічних захворювань від провідних вітчизняних і закордонних фахівців.

Дмитро Іванов про антибіотикорезистентність у нефрології

Автор: Іванов Дмитро Дмитрович
Ключові слова: нефрологія, антибіотикорезистентність
Дата публікації: 23.10.2019
Необхідна реєстрація

Успішна трансплантація нирок донорів, інфікованих вірусом гепатиту C

Автор: Відкриті джерела , Редакція платформи "Аксемедін"
Ключові слова: вірусний гепатит с, трансплантація, донор нирки, донорство
Дата публікації: 04.09.2020
12Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Хронічний тазовий біль у чоловіків: сучасний погляд

Автор: Відкриті джерела
Ключові слова: хронічний тазовий біль
Дата публікації: 04.09.2020
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

ТРАНСЛЯЦІЯ ВЕБІНАРУ: Як поставити нефрологічний діагноз

Автор: Іванов Дмитро Дмитрович
Ключові слова: нефрологічний діагноз
Дата публікації: 02.09.2020
Необхідна реєстрація

Оцінка розрахункової швидкості клубочкової фільтрації на підставі цистатину С у дітей з хронічною хворобою нирок 1–3 ст.(3а і 3b)

Автор: Кушніренко Стелла Вікторівна
Ключові слова: хронічна хвороба нирок, діти, цистатин с, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації
Дата публікації: 28.05.2020
Необхідна реєстрація

Клінічні настанови з гострого ураження нирок (ГУН)

Автор: Kanagasundaram Suren
Ключові слова: гостре ураження нирок, діаліз, гайдлайн, ниркова підтримка
Дата публікації: 10.02.2020
17Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Гостре пошкодження нирок у новонароджених після хірургічної корекції патології дуги аорти

Автор: Чернишук Сергій Сергійович, Адамовська Ольга Анатоліївна, Жовнір Володимир Аполінарійович
Ключові слова: гостре пошкодження нирок, штучний кровообіг, коарктація аорти, вроджена вада серця
Дата публікації: 17.01.2020
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Кардіоренальний синдром: що варто знати лікарю

Автор: Редакція «Аксемедін»
Ключові слова: гостре ураження нирок, хронічна хвороба нирок, серцева недостатність, серцево-судинні захворювання, кардіоренальний синдром
Дата публікації: 15.01.2020
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Проблема бульозного циститу у дітей із нервово-м'язовою дисфункцією сечового міхура

Автор: Шевчук Дмитро Володимирович
Ключові слова: діти, хронічний бульозний цистит, нервово-м'язова дисфункція сечового міхура
Дата публікації: 04.10.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Успішна лапароскопічна гемінефруретеректомія у дівчинки з термінальним уретерогідронефрозом верхнього сегмента правої подвоєної нирки з ектопією устя сечоводу

Автор: Слєпов Олексій Костянтинович
Ключові слова: нетримання сечі, природна вада розвитку, лапараскопічна гемінефруретеректомія, подвоєння нирки, ектопія, сечовід, термінальний уретерогідронефроз
Дата публікації: 20.09.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

К вопросу о новой классификации заболеваний мочевой системы

Автор: Семидоцька Ж. Д., Чернякова И. А. , Авдеева Е. В.
Ключові слова: хронічна хвороба нирок, гостра хвороба нирок, гостре пошкодження нирок, гломерулярні та тубулярні пошкодження, спадкові нефропатії
Дата публікації: 16.09.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Гиперфосфатемия и карбамилирование белков — факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

Автор: Топчий И. И.
Ключові слова: гиперфосфатемия, карбамилирование белков, фактор роста фибробластов 23, сердечно-сосудистые заболевания
Дата публікації: 04.09.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Острое повреждение почек: современный взгляд на проблему

Автор: Семидоцька Ж. Д., Чернякова И. А.
Ключові слова: хроническая болезнь почек, острая почечная недостаточность, острое повреждение почек, биомаркеры повреждения почечной ткани
Дата публікації: 03.09.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Ревматологічні захворювання і нирки: на що звернути увагу

Автор: Іванов Дмитро Дмитрович
Ключові слова: швидкість клубочкової фільтрації, ураження нирок, ниркова недостатність
Дата публікації: 01.08.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Керівництво з клінічної практики щодо пері- та післяопераційного догляду за артеріовенозними фістулами та трансплантатами для гемодіалізу у дорослих

Автор: Відкриті джерела
Ключові слова: гемодіаліз, нирки, настанови
Дата публікації: 01.08.2019
Необхідна реєстрація