Ендокринологія

Сучасні аспекти лікування ендокринологічних хворих та ефективні методи профілактики в практиці лікаря-ендокринолога.

Інформаційні онлайн-джерела з ендокринології

Автор: Редакція «Аксемедін»
Ключові слова: ендокринологія, сімейна медицина, терапія, гайдлайни, інформаційні джерела
Дата публікації: 28.03.2018

Діабет у родині

Автор: Редакція «Аксемедін»
Ключові слова: цукровий діабет, пацієнт з діабетом, діабет у родині, родичі особи з діабетом
Дата публікації: 14.11.2019
12Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Вроджений гіпотиреоз: скринінг, діагностика та лікування з огляду на сучасні міжнародні рекомендації

Автор: Маменко Марина Євгенівна
Ключові слова: діагностика, лікування, профілактика, діти, вроджений гіпотиреоз
Дата публікації: 03.10.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Сердечно-сосудистые осложнения при сахарном диабете: роль гипергликемии

Автор: Корж Олексій Миколайович
Ключові слова: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гликемия, самоконтроль, терапевтическое обучение
Дата публікації: 20.09.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Діагностика цукрового діабету: зворотний зв’язок

Автор: Редакція «Аксемедін»
Ключові слова: рівень глюкози плазми крові, індекс нома, лабораторна діагностика діабета, виявлення цукрового діабета
Дата публікації: 12.09.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Гиперфосфатемия и карбамилирование белков — факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

Автор: Топчий И. И.
Ключові слова: гиперфосфатемия, карбамилирование белков, фактор роста фибробластов 23, сердечно-сосудистые заболевания
Дата публікації: 04.09.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Патогенетические особенности сочетанного течения артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа

Автор: Беловол А. Н. , Бобронникова Л. Р., Аль-Травнех Е. В.
Ключові слова: артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, патогенетический механизмы развития, дисбаланс адипокинов, полиморфизм генов
Дата публікації: 03.09.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Диагностическая тактика врача общей практики в отношении больного с нарушением углеводного обмена

Автор: Журавлева Л. В.
Ключові слова: сахарный диабет, инсулинорезистентность, критерии диагностики, гипергликемия, дислипидемия
Дата публікації: 22.08.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Бронхіальна астма і цукровий діабет 2-го типу — поліморбідність XXI століття

Автор: Єрьоменко Г.  В.
Ключові слова: швидкість клубочкової фільтрації, бронхіальна астма, бронхіальна обструкція, цукровий діабет 2-го типу
Дата публікації: 31.07.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Эффективность метформина в лечение абдоминального ожирения у пациентов без сахарного диабета

Автор: Корж Олексій Миколайович, Кочуєв Г. І. , Краснокутський С. В.
Ключові слова: ожирение, инсулинорезистентность, метаболический синдром
Дата публікації: 30.07.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Цукровий діабет під контролем

Автор: Об’єднання зі створення національної програми контролю діабету
Ключові слова: глюкоза, рівень, звернення
Дата публікації: 16.07.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Як людство визнало щитоподібну залозу

Автор: Юдіна Ольга
Ключові слова: щитоподібна залоза, післяопераційний гіпотиреоз, вузловий зоб, тотальна тіреоїдектомія, мікседама
Дата публікації: 28.05.2019
12Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Клініко-патогенетичні особливості цукрового діабету 2-го типу у хворих на бронхіальну астму

Автор: Єрьоменко Г.  В.
Ключові слова: бронхіальна астма, цукровий діабет 2-го типу, цитокіни, матриксна металопротеїназа-9, моноцитарний хемоатрактантний протеїн-1
Дата публікації: 27.05.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація

Результати дослідження «Цукровий діабет у практиці лікаря»

Автор: Редакція «Аксемедін»
Ключові слова: цукровий діабет, опитування
Дата публікації: 12.03.2019
Необхідна реєстрація

Коли починати використовувати ІАПФ/БРА при діабетичній хворобі нирок?

Автор: Іванов Дмитро Дмитрович
Ключові слова: нефрологія, нирки, іапф, бра, діабетична хвороба нирок, діабет, ххн
Дата публікації: 04.03.2019
7Cоціальні бали
Необхідна реєстрація