Атестація лікаря: сертифікація, питання та відповіді

Дата публікації: 30.09.2019

Автори: Редакція «Аксемедін»

Ключові слова: БПР, атестація, сертифікати, бали, 50 балів

  1. Що таке сертифікат?
  2. Що таке сертифікований курс?
  3. Що вказують у сертифікаті?
  4. Для чого необхідні сертифікати?
  5. Скільки сертифікатів необхідно мати для проходження атестації?
  6. Чи можуть підійти іноземні сертифікати?
  7. Чи треба зберігати сертифікати після атестації?
  8. Які установи післядипломної освіти можуть надавати сертифікати?
  9. Яка процедура видавання сертифіката на «Аксемедіні»?
  10. Чи відповідає сертифікат «Аксемедіна» критеріям, необхідним для атестації?

 

1. Що таке сертифікат?

Сертифікат — це паперове або електронне посвідчення, в якому надана основна інформація про проходження заходу лікарем в межах безперервного професійного розвитку.

Відповідно до Наказу, облік балів здійснюють щодо кожного виду діяльності в межах БПР за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку за наявності документів, що підтверджують участь лікаря в освітньому заході (форму документа визначає організатор заходу).

2. Де можна отримати сертифікати?

Сертифікати надають лікарю після відвідування подій (конференцій, семінарів, майстер-класів) або проходження дистанційних заходів навчання у випадку, якщо вони акредитовані закладами, які мають право надавати освітні послуги в межах БПР, або CME відповідно до Наказу МОЗ №446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

3. Що вказують у сертифікаті і як можна дізнатися, чи підходить він для надання атестаційній комісії?

У сертифікаті обов’язково має бути вказано: номер або шифр сертифіката, повне ПІБ лікаря, назва заходу дистанційної освіти, назва установи, що проводила захід, назва установи, що акредитувала захід у системі БПР або СМЕ, дата видання, підпис відповідальної особи, яка затверджувала видання сертифіката, мокра печатка установи, яка проводила сертифікацію заходу, кількість балів які було присвоєно лікарю за проходження заходу.

4. Для чого необхідні сертифікати?

Сертифікати засвідчують факт навчання лікаря і надають основні відомості, за якими атестаційна комісія зможе перевірити дійсність навчання лікаря відповідно до реєстру видавання сертифікатів. Ці відомості мають зберігати організатори заходу. Також у подальшому атестаційна комісія може відстежувати діяльність закладу надавача освітніх послуг. У спірних питаннях лікар може апелювати до цього документа для підтвердження своєї активності.

5. Скільки сертифікатів необхідно мати для проходження атестації?

Накази і роз’яснення не обмежують кількість сертифікатів. Головна підстава для прийняття рішення про атестацію — кількість набраних балів за рік навчання.

6. Чи можуть підійти іноземні сертифікати?

Так. У деяких випадках сертифікати, отримані за БПР на іноземних майданчиках, будуть приймати. Але головна умова, згідно з чинним законодавством, — їх акредитація відповідними органами, наприклад ААСМЕ у США, а також номер сертифіката і певна кількість балів за нього, яку в подальшому перелічують відповідно до Наказу.

7. Чи треба зберігати сертифікати після атестації?

Так, зберігання сертифікатів обов’язкове для того, щоб атестаційна комісія могла за необхідності отримати оригінали документів.

8. За які заходи треба надавати сертифікат?

Відповідно до Наказу МОЗ 466, додатку 5 розділів 2 і 3 «Неформальна освіта» та «Інформальна освіта»

 2.2

Навчання або медичне стажування в закладі вищої освіти/закладі охорони здоров’я за межами закладу, де працює фахівець
З кількості балів, отриманих за заходи в Україні, враховується не більше 25 за рік**

3 за день

5 за день

відрядження та копія наказу про зарахування на стажування в Україні. Cертифікат/диплом для іншої країни із програмою стажування

 

3. Інформальна освіта

   

 3.1

Науково-практична конференція, конгрес, симпозіум:

   

сертифікат або диплом про участь в конференції. Доповідь підтверджується програмою події та/або публікацією у матеріалах заходу

 

участь в одноденному заході;

5*

10

 

участь у заході тривалістю 2 дні та більше;

10*

20

 

стендова доповідь;

20

50

 

усна доповідь.

30

70

 

Одна й та сама доповідь повторно не враховується. Рекламні доповіді не враховуються

     

 3.2

Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів.
Кількість балів, що враховуються до обов’язкового щорічного мінімуму, не має перевищувати 15 балів для україномовних та 20 балів для англомовних заходів**

1 бал за 2 години; англомовні курси — відповідно до кількості балів у сертифікаті

сертифікат

 

 3.3

Навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів:

   

сертифікат/диплом

 
 
 

одноденний захід;

15*

20

 

захід тривалістю 2 дні та більше

25*

30

 

 3.4

Тематичне навчання (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо):

   

сертифікат/диплом

 

одноденний захід;

10*

15

 

захід тривалістю 2 дні та більше

20*

25

 

 

9. Які установи післядипломної освіти можуть надавати сертифікати?

Відповідно до Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я №302 від 28.03.18, з 1 липня 2020 р. бали безперервного професійного розвитку за заходи, проведені в Україні, нараховують винятково за заходи організаторів (провайдерів), що зареєстровані агенцією з питань безперервного професійного розвитку або міжнародними асоціаціями у сфері безперервного професійного розвитку/безперервної медичної освіти, які входять до затвердженого МОЗ переліку таких асоціацій. До закордонних належать заходи, які відбуваються в країнах із високим рівнем доходу (за рейтингом Світового Банку) або акредитовані за кордоном чи в Україні EACCME/ACCME/RCPSC чи сертифіковані ERC/ILCOR/AHA.

 

10. Які натепер в Україні вимоги до заходів та курсів, що сертифікують лікарів?

Відповідно до Наказу МОЗ №166 від 22.07.93 та змін, внесених Наказом МОЗ №446 від 22.02.2019, післядипломне навчання лікарів (провізорів) охоплює:

«…Навчання в інтернатурі, клінічній ординатурі, циклову підготовку в інститутах (факультетах) удосконалення лікарів (провізорів) медичних і фармацевтичних навчальних закладів, а також на курсах інформації і стажування на базі науково-дослідних і медичних інститутів, лікувально-профілактичних, санітарно-епідеміологічних і фармацевтичних установ, інститутів (факультетів) удосконалення лікарів (провізорів).

1.7. Тривалість навчання на кожному циклі або курсі визначається навчальним планом і програмою.

1.8. Навчальні плани і програми циклів тематичного удосконалення розробляються інститутами (факультетами) удосконалення лікарів (провізорів) самостійно та затверджуються Вченою радою інституту (факультету).

Навчальні плани і програми курсів інформації і стажування розробляються фахівцями установ, на базах яких проводяться курси, із залученням до роботи головних спеціалістів і затверджуються Міністерством охорони здоров’я України».

Щоб дати відповіді на запитання до цього матеріалу та отримати бали,
будь ласка, зареєструйтеся або увійдіть як користувач.

Реєстрація
Ці дані знадобляться для входу та скидання паролю
Пароль має містити від 6 символів (літери або цифри)
Матеріали з розділу
1 рік платформи лікарів №1
Чому платформа «Аксемедін» є ресурсом №1 с ...
Чорний тиждень знижок в "Аксемедін"
Про пакет "Аксемедін 50+" та «підводні кам ...
Переможці розіграшу "Аксемедін"
Як КНП автоматизувати набір балів БПР ліка ...
Про можливості безперервного професійного ...