Що нового в дослідженнях щодо раку підшлункової залози?

Дата публікації: 28.11.2019

Автори: Редакція «Аксемедін»

Ключові слова: рак підшлункової залози, аденокарцинома підшлункової залози, терапія раку підшлункової залози

Надання медичної допомоги пацієнтам з раком підшлункової залози (код за МКХ-10 — С25. 0 —9; код за ІСРСІ-2 — D76) в Україні регламентовано Наказом Міністерства охорони здоров’я від 17.09.2007 N 554 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «онкологія» (далі — Наказ 554). Також українські лікарі мають можливість керуватися Настановою 00211, що створена DUODECIM Medical Publications, Ltd «Карцинома підшлункової залози» (далі — Настанова 00211).

- Аденокарцинома підшлункової залози (далі — АКПЗ) — одне з десяти найбільш поширених онкологічних захворювань.
- Ендокринні пухлини острівців підшлункової залози (інсулінома, гастринома, ВІПома, глюкагонома, соматостатинома, карциноїдна пухлина) зустрічаються дуже рідко. (Настанова 00211).

Пацієнт може звернутися до лікаря зі скаргами на втрату ваги, дискомфорт неясної ґенези у верхній частині живота, жовтяницю, біль в епігастральній ділянці з іррадіацією в спину, нещодавній початок діабету, загальну слабкість і втрату апетиту, а також симптоми, які викликані ендокринною активністю пухлини. (Настанова 00211).

Фактори ризику виникнення раку підшлункової залози:

- тютюнопаління;
- ожиріння;
- цукровий діабет;
- хронічний панкреатит;
- інфекція (H. pylori, HBV, HCV);
- споживання великої кількості масла, насичених жирних кислот;
- вплив хімічних речовин;
- генетична схильність і генетичні неопластичні синдроми.

За Наказом 554, пацієнту рекомендовано провести обстеження на первинному рівні у 3-денний строк, у спеціалізованому закладі — у 8-денний, у спеціалізованому стаціонарі — у 10-денний. Основними методами обстеження є ультразвукове дослідження та КТ з контрастуванням (Настанова 00211).

На підставі результатів візуалізаційних досліджень розрізняють:

1) резектабельний;
2) гранично резектабельний;
3) нерезектабельний рак підшлункової залози.

Терапевтичне рішення приймають із врахуванням оцінки резектабельності та загального стану пацієнта.

Виконання панкреатодуоденектомії (операції Уіпла) можливе приблизно у 20% пацієнтів. Хіміо- та/або променева терапія при пухлинах, що проростають у сусідні тканини, забезпечують паліативне полегшення симптомів у близько 50% пацієнтів, але лише незначно покращує довгостроковий прогноз. (Настанова 002111).

Частка раку підшлункової залози складає 3% від усіх випадків злоякісних онкологічних захворювань в США і 7% — від усіх випадків смерті від раку.

За прогнозом Американського онкологічного товариства:

- рак підшлункової залози у 2019 році буде діагностовано у приблизно 56 770 осіб (29 940 чоловіків і 26 830 жінок);
- у 45 550 (із яких 23 800 чоловіків і 21950 жінок), скоріш за все, закінчиться летальними наслідками.

Частка раку підшлункової залози складає 3% від усіх випадків злоякісних онкологічних захворювань в США і 7% — від усіх випадків смерті від раку. Дослідження причин, діагностики та лікування раку підшлункової залози проводяться у багатьох центрах по всьому світу.

Мутації генів ATM, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, PALB2, PRSS1, STK11, TP53, а також генів, що відповідають за неполіпозний рак кишківника (синдром Лінча, Lynch syndrome), підвищують ризик розвитку неоплазії підшлункової залози. На ранніх стадіях процесу, у клітинах протоків підшлункової залози спостерігаються мінімальні зміни. Дослідники використовують цю інформацію для розробки тестів, які дають можливість виявити мутації генів при передпухлинних станах.

- Одна з найбільш розповсюджених змін ДНК впливає на онкоген KRAS — регулятор росту клітин. Нові діагностичні тести дозволяють розпізнати ці зміни в зразках підшлункового соку, що збираються під час ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії.
- Натепер методи візуалізації, такі як ендоскопічне ультразвукове дослідження у комплексі з генетичними тестами (на онкоген KRAS), розглядаються спеціалістами як варіант скринінгу для осіб з обтяженим спадковим анамнезом. В той час як їх використовування для загального обстеження осіб з необтяженим спадковим анамнезом і відсутністю скарг, не вважається доцільним.

У червні 2015-го року науковці з Онкологічного центру ім. М. Д. Андерсона в Х’юстоні у журналі «Nature» оголосили про виявлення в крові протеїну, який продукує пухлина підшлункової залози. За думкою авторів дослідження, виявлення такого білка в аналізі крові може використовуватись для діагностики раку підшлункової залози на ранніх стадіях процесу.

У пухлинах підшлункової залози при активації мутованого гена, зникають окремі речовини. Вивченням цього явища зайнялись вчені Центру медичних досліджень ім. Джонса Гопкінса:

- У порівнянні зі здоровими клітинами, клітини пухлини містять менше мікроРНК — специфічного кластера генетичного матеріалу.
- Якщо вміст відповідних мікроРНК (miR-143/145), доводився до норми, що характерна для здорових клітин — злоякісні клітини втрачали здатність формувати пухлину.

Наразі задача науковців — розробити спосіб доставлення мікроРНК у клітини пухлини.

Міжнародне рандомізоване дослідження (POLO) підтвердило позитивну динаміку при прийомі інгібітору PARP Олапариб (Kaufman 2015) у якості підтримувальної терапії після першої лінії хіміотерапії в осіб з мутацією BRCA1та/або BRCA2 й аденокарциномою підшлункової залози. Підтримувальна терапія Олапарибом забезпечила клінічно і статистично значуще покращення стану пацієнтів.

За даними дослідження APACT, комбінація наб-паклітакселу та гемцитабіну не має значних переваг над мототерапією гемцитабіном у пацієнтів, що отримували ці препарати як ад’ювантну хіміотерапію після резекції з приводу рака підшлункової залози. Але, за висновками науковців:

- безрецидивна і загальна виживаність була краща у пацієнтів, які отримували комбіновану схему;
- автори вважають: комбінація наб-паклітакселу та гемцитабіну може розглядатися як метод вибору для осіб, яким не підходить FOLFIRINOX.

Результати POLO та APACT опубліковані в червні 2019 року.

Неоад'ювантна терапія хіміотерапія на основі гемцитабіну і пероральних фторпіримідинів збільшує медіану загальної виживаності у пацієнтів резектабельним раком підшлункової залози майже на 10 місяців. Таки результати дослідження японських вчених, що були представлені на Gastrointestinal Cancers Symposium (Abstract 189) — 2019 у Сан-Франциско.

Новими підходами до лікування раку підшлункової залози є методики, що впливають на компоненти строми пухлини. Також багато уваги приділяється розробці вакцин. Компанія Targovax (Осло, Норвегія) 2018 року повідомила про позитивні результати фази І/ІІ, що підтверджують ефективність її вакцини проти раку підшлункової залози у більшої популяції пацієнтів і протягом більшого часу, ніж це вважалось раніше.

- TG01—пептидна вакцина, яка націлена на мутації RAS.
- До складу TG01 входять 7 мутантних пептидів RAS, які при введенні в організм хворого на рак підшлункової залози, індукують імунну відповідь організму.
- Потім пептиди програмують Т-клітини на руйнування пухлини.

Дослідники з Університету королеви Марії в Лондоні використовували модифікований вірус грипу для пригнічення росту ракових клітин підшлункової залози у мишей.

Рівень 5-річної виживаності з урахуванням віку та статті при АКПЗ становить менше ніж 10%. Прогноз значно покращується за можливості хірургічного лікування — більш ніж на 20%. (Настанова 00211). Всесвітня коаліція раку підшлункової залози намагається підвищити глобальну обізнаність та звернути увагу суспільства до проблем діагностики та своєчасного лікування цієї найжорстокішої форми раку.

Запитання до матеріалу

Максимальна кількість балів, яку Ви можете отримати:

Щоб дати відповіді на запитання до цього матеріалу та отримати бали,
будь ласка, зареєструйтеся або увійдіть як користувач.

Реєстрація
Ці дані знадобляться для входу та скидання паролю
Пароль має містити від 6 символів (літери або цифри)
Матеріали з розділу
Свято, що спонукає рухатися
В Україні антирекорд щодо COVID-19: МОЗ го ...
Як запобігти смерті від раку молочної зало ...
Надання екстреної медичної допомоги потреб ...
Про НСЗУ
Нестерпний і нещадний
ВООЗ розпочала тестування вакцини від COVI ...