Ендокринолог: Стандарти діагностики і лікування

Дата публікації: 28.03.2018

Автори: Видавничий дім «Здоров'я України»

Ключові слова: цукровий діабет, довідник, Здоров'я України, сімейний лікар, Здоров'я України , ендокринолог, гіпотиреоз, тиреотоксикоз

Патологія ендокринної системи займає одне з провідних місць у структурі загальної захворюваності населення. Разом з нервовою системою залози внутрішньої секреції на всіх рівнях беруть участь у регулюванні головних метаболічних процесів в організмі. Гормональні порушення мають значний вплив на нормальне функціонування практично всіх систем та органів людини. Тому важливо, щоб з ендокринними розладами були ознайомлені лікарі багатьох спеціальностей. Особливого значення це набуває в умовах розвитку сімейної медицини, коли один фахівець має бути обізнаний з багатьма розділами сучасної практичної медицини.

В останні десятиріччя відбувається значне зростання кількості хворих на ендокринну патологію, насамперед на цукровий діабет 1 та 2 типів. Цукровий діабет стає дійсно глобальною проблемою для всього світу перш за все своїми ускладненнями. Це потребує від практичних лікарів більш уважного ставлення до профілактики, ранньої діагностики та вибору сучасних ефективних методів лікування. В умовах екологічних негараздів (чорнобильська аварія, промислове забруднення середовища) набула нового значення проблема патології щитоподібної залози – спостерігається значне зростання кількості пухлин щитоподібної залози, зокрема злоякісних, а також так званих йододефіцитних захворювань (гіпотиреоз, ендемічний зоб, мікседематозний кретинізм тощо).

Ендокринологічна наука не стоїть на місці. Розробляються нові методи діагностики й диференціальної діагностики, поширюються, а в деяких випадках суттєво змінюються, погляди на етіологію та патогенез багатьох ендокринопатій, з’являються сучасні фармакологічні препарати та нові схеми лікування ендокринних захворювань.

Метою другого, переробленого та доповненого, видання довідника «Ендокринолог», що пропонується вашій увазі, є подальше поширення та уточнення сучасних практичних рекомендацій щодо діагностики та лікування найпоширеніших ендокринних захворювань. Під час підготовки цього методичного видання використовувалися принципи доказової медицини, а також офіційні рекомендації міжнародних організацій, зокрема Міжнародної діабетичної федерації, ВООЗ, Європейської тиреоїдної асоціації.

В книзі викладені основні принципи ведення хворих з ендокринною патологією з чітким описом діагностичних, профілактичних та лікувальних заходів, а також принципи організації допомоги й упровадження практичних рекомендацій. Особливу увагу приділено застосуванню нових методів діагностики, лікуванню із запровадженням нових технологій і фармакологічних препаратів.

До підготовки посібника були залучені провідні ендокринологи України, які мають великий клінічний досвід ведення хворих з ендокринною патологією.

ДОВІДНИК

Запитання до матеріалу

Максимальна кількість балів, яку Ви можете отримати:

Щоб дати відповіді на запитання до цього матеріалу та отримати бали,
будь ласка, зареєструйтеся або увійдіть як користувач.

Реєстрація
Ці дані знадобляться для входу та скидання паролю
Пароль має містити від 6 символів (літери або цифри)
Матеріали з розділу
Справочник по лабораторной диагностике
Психіатр: Сучасна діагностика і лікування ...
Уролог: Діючі протоколи надання медичної д ...
Офтальмолог: Організація офтальмологічної ...
Кардиолог: Диагностика и лечение заболеван ...
Дитячий пульмонолог: Довідник з дитячої пу ...
Травматолог. Ортопед: Справочник травматол ...