Програма Першого медичного онлайн-форуму міжсекторальної взаємодії лікарів "Інфекції в практичній діяльності лікаря первинної і вторинної ланки"

Дата публікації: 02.06.2020

Ключові слова: Форум, онлайн-форум, програма, форум

Колеги!
В цьому матеріалі Ви можете переглянути детальну програму Першого медичного онлайн-форуму міжсекторальної взаємодії лікарів "Інфекції в практичній діяльності лікаря первинної і вторинної ланки". 
Всі виступи спікерів із розподілом за днями та за конференціями. Як всі ми й прагнули, Форум виявився центральною медичною подією першого півріччя: тематично — найбільш насиченою та розлогою, регіонально — найбільш широкою за охопленням, кількісно та якісно — найбільш відвідуваною лікарями-практиками України. Що й не дивно. Адже захід тривав два повні дні (22-23 травня 2020 р.) і складався з чотирьох конференцій: «Первинна ланка», «Вторинна ланка», «Міждисциплінарна взаємодія» і «Стосується усіх». Кількість глядачів з усіх куточків України і навіть із зарубіжжя сягнула майже 40 тисяч. Сукупний час людино-перегляду склав рівно (!) 1200 днів — тобто майже 3,5 роки. Загальна тривалість онлайн-трансляції склала 32 години і 32 хвилини — тобто майже півтори доби чистого онлайн-ефірного часу. А найголовніше — щодо контентної потужності: з онлайн-трибун Форуму пролунало майже 100 (точніше — 96) доповідей із вуст понад 75-ти спікерів з багатьох регіонів України.

ДЕНЬ 1
Конференція «Первинна ланка»
Початок Кінець ПІБ Регалії Тема
10:00 10:02 Вороненко Юрій Васильович Ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор Вступне слово організаторів
10:02 10:20 Голубовська Ольга Анатоліївна Завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця,  доктор мединих наук, професор Проблемні питання ведення хворих з COVID-19 на різних рівнях медичної допомоги
10:20 10:40 Голубовська Ольга Анатоліївна Завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця,  доктор мединих наук, професор COVID-19 як тест на зрілість систем охорони здоров’я світу та України
10:40 11:00 Голубовська Ольга Анатоліївна Завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця,  доктор мединих наук, професор Лайм-бореліоз: сучасний стан проблеми
11:00 11:20 Чумаченко Тетяна Олександрівна Завідувач кафедри епідеміології ХНМУ, доктор медичних наук, професор Проведення протиепідемічних заходів при виявленні хворого на COVID-19 в амбулаторно-поліклінічних умовах (для лікарів первинної ланки)
11:20 11:40 Дорохова Олександра Едуардівна Лікар відділення запальних захворювань ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» (Одеса), кандидат медичних наук TBC та ВІЛ-асоційовані ураження очей (для первинної ланки)
11:40 12:00 Бєлка Катерина Юріївна Лікар-анестезіолог, кандидат медичних наук, асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця Невідкладні стани неврологічного генезу в практиці лікаря загальної практики — сімейної медицини
12:00 12:20 Мінухін Валерій Володимирович Директор ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» (Харків), доктор медичних наук, професор Питання планової вакцинації в умовах пандемії COVID-19
12:20 12:40 Мойсеєнко Валентина Олексіївна Доктор медичних наук, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця Клінічна та лабораторна діагностика захворювань нирок на амбулаторно-поліклінічному рівні
12:40 13:00 Іванов Дмитро Дмитрович Завідувач кафедри нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Інфекції сечової системи: європейські настанови 2020
13:00 13:20 Дєєва Юлія Валеріївна Завідувач кафедри оториноларингології НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Сучасна терапія респіраторних інфекцій верхніх дихальних шляхів
13:20 13:40 Пасєчніков Сергій Петрович Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри урології НМУ ім. О.О. Богомольця Антибактеріальна терапія інфекцій сечовивідних шляхів у практиці лікаря загальної практики - сімейної медицини.
13:40 14:00 Пелешенко Наталія Олександрівна Науковий співробітник відділення запальних захворювань ЛОР-органів ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», лікар-отоларинголог вищої категорій, кандидат медичних наук Інфекційно-запальні захворювання носових пазух: проблемні питання
14:00 14:20 Крамарчук Володимир Вікторович Аспірант кафедри сімейної медицини ФПО Днiпропетровської медичної академiї Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги (ICPC-2-E) в практиці лікаря загальної практики — сімейної медицини
14:40 15:00 Зигало Ельвіра Вікторівна  Старший науковий співробітник ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України" (Дніпро), кандидат медичних наук Оптимізація діагностики наслідків антибіотикотерапії в практиці лікаря первинної ланки
15:00 15:20 Калабуха Ігор Анатолійович Завідувач відділення торакальної хірургії ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», доктор медичних наук, професор Торакальна хірургія у пацієнтів з туберкульозом
15:20 15:40 Роман Колесник Фахівець відділу антибіотикорезистентності та інфекційного контролю ДУ «ЦГЗ МОЗ України» Адміністративний компонент профілактики інфекцій та інфекційного контролю в контексті COVID-19
15:40 16:00 Зінчук Олександр Миколайович Завідувач кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук, професор Clostridium difficile-інфекція: проблеми діагностики та лікування
16:00 16:20 Дуда Олександр Костянтинович Завідувач кафедри інфекційних хвороб НМАПО імені П.Л. Шупика, професор, доктор медичних наук COVID у практиці лікаря-клініциста
16:20 16:40 Подліанова Олена Іванівна Доцент, кафедри дитячих хвороб Запорізького державного медичного університету, кандидат медичних наук Досвід УЗ-досліження легенів при пневмонії у дітей
16:40 17:00 Рекалова Олена Михайлівна Завідувач лабораторії клінічної імунології ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», доктор медичних наук COVID-19 і бронхіальна астма 
17:00 17:20 Зборовська Олександра Володимирівна Завідувач відділення запальних захворювань ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» (Одеса), доктор медичних наук Інфекційні увеїти
17:20 17:40 Постернак Геннадій Іванович Професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ПО  НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Невідкладні стани токсикологічного генезу в практиці лікаря загальної практики — сімейної медицини.
17:40 18:00 Заключне слово організаторів    
Конференція «Вторинна ланка»
Поч. Кінець ПІБ Регалії Тема
10:00 10:02 Кучин Юрій Леонідович Ректор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Вступне слово організаторів
10:02 10:20 Кучин Юрій Леонідович Ректор НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Чи справді ШВЛ вбиває пацієнтів з COVID-19, або Тактика оксигенотерапії та респіраторної підтримки
10:20 10:40 Кучин Юрій Леонідович Ректор НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Розлади коагуляції у пацієнтів з COVID-19
10:40 11:00 Крамарьов Сергій Олександрович Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О.Богомольця Клінічні кейси та проблемні питання перебігу коронавірусної хвороби у дітей
11:00 11:20 Дьяченко Павло Анатолійович Завідувач відділу нейроінфекції ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», кандидат медичних наук Демієлінізація та герпесвіруси: паралелі та точки перетину
11:20 11:40 Новак Василь Леонідович Директор ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» (Львів), доктор медичних наук, професор Епідеміологічні аспекти гемотрансмісивних інфекцій
11:40 12:00 Чумаченко Тетяна Олександрівна Завідувач кафедри епідеміології ХНМУ, доктор медичних наук, професор Організація протиепідемічних заходів в осередках COVID-19 у закладах охорони здоров’я
12:00 12:20 Дорохова Олександра Едуардівна  Лікар відділення запальних захворювань ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» (Одеса), кандидат медичних наук Кон’юнктивіти та кератокон’юнктивіти 
12:20 12:40 Панасюк Олена Леонідівна В.о. керівника Центру інфекційних уражень центральної нервової системи ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», доктор медичних наук Нейроінфекції: складнощі діагностики
12:40 13:00 Балацька Наталія Іванівна Доцент кафедри педіатрії №1 НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук Набутий синдром Фанконі у дітей, які отримують антиретровірусну терапію
13:00 13:20 Пелешенко Наталія Олександрівна Науковий співробітник відділення запальних захворювань ЛОР-органів ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», лікар-отоларинголог вищої категорій, кандидат медичних наук Інфекційно-запальні ускладнення після риносинуситів
13:20 13:40 Ткаченко Руслан Опанасович Професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім. П.Л. Шупика, заслужений лікар України, президент ГО «Асоціація акушерських анестезіологів України» Антибіотикорезистентність в акушерсько-гінекологічній практиці
13:40 14:00 Камінський В’ячеслав Володимирович (представник) Завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім. П.Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Актуальні питання ведення вагітних з ВІЛ/СНІД
14:00 14:20 Дабіжа Леонід Петрович Доцент кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця, кандидат медичних наук Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з COVID-19
14:20 14:40 Камінський В’ячеслав Володимирович (представник) Завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім. П.Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Тяжкі інфекційні післяпологові захворювання: профілактика та лікування
14:40 15:00 Скурятина Наталія Григорівна Асистент кафедри акушерства і гінекології №2, НМУ ім. О.О.Богомольця, кандидат медичних наук. Критерії діагностики передракових станів шийки матки, що асоційовані з папіломавірусною інфекцією
15:00 15:20 Хоменко Олена Юріївна  Лікар-анестезіолог Київської обласної клінічної лікарні, к.мед.н, асистент кафедри хірургії,  анестезіології та інтенсивної терапії ІПО НМУ ім.О.О Богомольця Невідкладна допомога та інтенсивна терапія в акушерстві і гінекології 
15:20 15:40 Чубатий Андрій Іванович Доцент кафедри акушерства і гінекології №2, НМУ ім. О.О.Богомольця, кандидат медичних наук Диференціальна діагностика невідкладних станів у підлітковій гінекології
    Барзилович Владислава Дмитрівна Кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатрії № 1 НМУ ім. О.О. Богомольця COVID-19 та бронхіальна астма у дітей
15:40 16:00 Зборовська Олександра Володимирівна Завідувач відділення запальних захворювань ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» (Одеса), доктор медичних наук Терапія увеїтів при COVID-19
16:00 16:20 Волоха Алла Петрівна Завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л.Шупика, професор Особливості перебігу COVID-19 у дітей: мультисистемний запальний синдром
16:20 16:40 Савченко Богдан Олександрович Лікар загальної практики, лікар невідкладних станів, асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ІПО НМУ ім.О.О Богомольця Особливості надання невідкладної допомоги на різних етапах лікування 
16:40 17:00 Дронов Олексій Іванович Завідувач кафедри загальної хірургії №1 НМУ ім. О.О. Богомольця, професор, доктор медичних наук., Заслужений діяч науки і техніки України Екстрапанкреатична інфекція як фактор ризику антибіотикорезистентності збудників панкреатичної інфекції у хворих на гострий некротичний панкреатит
17:00 17:20 Гречківська Наталія Володимирівна Головний спеціаліст з професійної патології м. Києва, професор, доктор медичних наук Сучасні підходи до встановлення професійної хвороби медичним працівникам після зараження СOVID-інфекцією
17:20 17:40 Киян Тетяна Анатоліївна Асистент кафедри педіатрії № 1 НМУ ім. О.О.Богомольця Особливості перебігу хронічного гастриту та дуоденіту у підлітків на фоні харчової гіперчутливості
17:40 18:00 Заключне слово організаторів    
ДЕНЬ 2 
Конференція  «Міждисциплінарна взаємодія»
10:00 10:20 Короткий Олександр Володимирович Асистент кафедри менеджменту ІПО НМУ імені О.О.Богомольця, заступник директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Святошинського району м.Києва Досвід лікарів первинної допомоги щодо попередження поширення захворювання на COVID-19. Топ проблемних питань для обговорення
10:20 10:40 Кірієнко Валентина Теодорівна Доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця, кандидат медичних наук Особливості клінічних проявів і лабораторної діагностики COVID-19
10:40 11:00 Котлова Юлія Валентинівна Доцент, кафедри дитячих хвороб ФПО Запорізького державного медичного університету, кандидат медичних наук  Гострий бронхіоліт у дітей. Еволюція поняття
11:00 11:20 Фесенко Володимир Іванович Доцент кафедри педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики Днiпропетровської медичної академiї (Кривий Ріг), кандидат медичних наук Синкопальні стани у практиці сімейного лікаря: європейські рекомендації 
11:20 11:40 Лісний Іван Іванович Доктор медичних наук,  доцент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця Больовий синдром у практиці сімейного лікаря
11:40 12:00 Марушко Юрій Володимирович Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри педіатрії Інституту післядипломної імені О.О. Богомольця  Особливості перебігу коронавірусної інфекції (COVID-19) у дітей
12:00 12:20 Алексеєва Вікторія В'ячеславівна Доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця, кандидат медичних наук Клінічні особливості та реальні клінічні випадки ураження нирок у пацієнтів з COVID-інфекцією
12:20 12:40 Радченко Віталій Володимирович  Асистент кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО Дніпропетровської медичної академії Персоналізація менеджменту патології молочної залози
12:40 13:00 Данилюк Михайло Богданович Асистент кафедри загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти, Запорізького державного медичного університету, кандидат медичних наук Особливості лікування пацієнтів з високодиференційованими формами раку щитоподібної залози
13:00 13:20 Радченко Віталій Володимирович  Асистент кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО Дніпропетровської медичної академії Патологія щитовидної залози під час вагітності
13:20 13:40 Кубрак Михайло Анатолійович  Асистент кафедри загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти ФПО Запорізького державного медичного університету, кандидат медичних наук Симультанні операції у пацієнтів з ендокринною патологією
13:40 14:00 Манжалій Еліна Георгіївна Кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця COVID-19 та печінка
14:00 14:20 Зайченко Ганна Володимирівна Завідувач кафедри фармакології НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Лікарські засоби для лікування коронавірусної інфекції: міфи, реалії, розчарування, перспективи
14:20 14:40 Боярська Людмила Миколаївна Завідувач кафедри дитячих хвороб ФПО Запорізького державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Гострі бронхіти у дітей
14:40 15:00 Кузьмiна Ганна Петрiвна Професор кафедри терапiї, кардiологiї та сiмейної медицини ФПО Днiпропетровської медичної академiї, заслужений лiкар України. Антифосфолiпiдний синдром в клiнiчнiй практицi
15:00 15:20 Іванов Дмитро Дмитрович Завідувач кафедри нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Інфекції сечової системи при цукровому діабеті (іНЗКТГ-2)
15:20 15:40 Шарікадзе Олена Вікторівна Доцент кафедри педіатрії N1 НМАПО імені П.Л. Шупика, педіатр, алерголог, кандидат медичних наук Вегетативні розлади органів дихання: гіпервентиляційний синдром
15:40 16:00 Анна Вікторівна Блага Доцент кафедри гігієни та екології №1 НМУ ім. О.О. Богомольця, кандидат медичних наук Внутрішньолікарняна інфекція серед медичних працівників у контексті COVID-19
16:00 16:20 Березенко Валентина Сергіївна Завідувач кафедри педіатрії №1 НМУ ім. О.О. Богомольця, професор, доктор медичних наук Гіпертрансаміназемія у дітей в практиці  сімейного лікаря (причини та тактика ведення)
16:40 17:00 Заключне слово організаторів    
Конференція «Стосується усіх»
Початок Кінець ПІБ Регалії Тема
10:00 10:20 Зайцев Ігор Анатолійович Професор кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця, доктор медичних наук Етіологія, порівняльна епідеміологія та експериментальні моделі попередження поширення COVID-19
10:20 10:40 Маранов Андрій Олександрович Старший лаборант кафедри хірургії стоматологічного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця COVID-19. Медицина. Інновації. Карантин як можливість підвищення кваліфікації та використання IT в медицині. Практичні питання віддаленої роботи та навчання
10:40 11:00 Сисоєнко Ірина Володимирівна Медичний юрист, голова Офісу реформ НАМН України, народний депутат України 8 скликання Вплив та наслідки COVID-19: медико-психологічна реабілітація медичного персоналу. (правові аспекти)
11:00 11:20 Моісеєнко Раїса Олександрівна Проректор НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Ризики та стан безперервного професійного розвитку лікарів під час пандемії COVID-19
11:20 11:40 Дудник Ганна Сергіївна Асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця Невідкладні стани у практиці лікаря-педіатра
11:40 12:00 Анчишкін Анатолій Іванович Завідувач інформаційно-аналітичним відділенням Міської лікарні № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової (Дніпро) Поведінкові детермінанти епідемії (пандемії)
12:00 12:20 Сердюк Віктор Григорович Президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Дистанційний моніторинг стану здоров’я осіб, що перебувають на карантині
12:20 12:40 Саганенко Володимир Олександрович Голова наглядової ради Асоціації забезпечення якості лабораторної медицини Критична роль лабораторної медицини в умовах інфекційних спалахів
12:40 13:00 Хаустова Олена Олександрівна Професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук. Магістр соціології управління і PR Психічне здоров'я в період пандемії COVID-19
13:00 13:20 Гревцова Радмила Юріївна Адвокат, кандидат юридичних наук, доцент, директор Навчально-наукового центру медичного права КНУ імені Тараса Шевченка, керуючий партнер Юридичної компанії «Конкордія» Лікування інфекційних хвороб лікарями первинної і вторинної ланок: актуальні правові питання
13:20 13:40 Александрін Андрій Валерійович Лікар-епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Основні помилки при впровадженні інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я
13:40 14:00 Науменко Галина Миколаївна Асистент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії. НМУ ім. О.О. Богомольця, кандидат медичних наук Особливості медичної комунікації в період пандемії COVID-19
14:00 14:20 Симонов Сергій Сергійович   Доцент кафедри фтизіатрії та пульмонологии НМАПО ім. П.Л. Шупика, кандидат медичних наук   Сучасні концепції антибіотикотерапії інфекцій дихальних шляхів
14:20 14:40 Сисоєнко Ірина Володимирівна Медичний юрист, голова Офісу реформ НАМН України, народний депутат України 8 скликання Роль телемедицини у боротьбі з пандемією COVID-19. Правові аспекти
14:40 15:00 Мойсеєнко Валентина Олексіївна Доктор медичних наук, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця, академік Академії наук Вищої освіти України.   Вплив харчування на захворюваність та перебіг вірусних інфекцій
15:00 15:20 Іванченко Наталія Олександрівна Асистент кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Проблеми діагностики та лікування COVID-19 на досвіді Львівської області 
15:20 15:40 Турова Людмила Олександрівна
Курченко Андрій Ігорович
Завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики, доктор медичних наук, професор Генетика та епігенетика індивідуальної схильності до інфекційних захворювань
15:40 16:00 Натрус Лариса Валентинівна Директор Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини НМУ ім. О.О.Богомольця, професор, доктор медичних наук Обговорення алгоритмів доцільної та своєчасної діагностики COVID-19 інфекції з урахуванням клінічної ситуації
16:00 16:20 Омельчук Михайло Анатолійович Асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ПО, тренер Європейської ради реанімації Невідкладна медична допомога на поліклінічно-амбулаторному рівні
16:20 16:40 Сошинський Сергій Олегович Генеральний директор Accemedin, MBA у сфері охорони здоров'я БПР як шлях до зірок: анонс подальших заходів
16:40 17:00 Заключне слово організаторів    

 

Щоб дати відповіді на запитання до цього матеріалу та отримати бали,
будь ласка, зареєструйтеся або увійдіть як користувач.

Реєстрація
Ці дані знадобляться для входу та скидання паролю
Пароль має містити від 6 символів (літери або цифри)
Матеріали з розділу
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ Сертифікованого науково- ...
Тестування з форуму пройшли 10 000 лікарів
*ONLINE* ПЕРША ЕКСТРЕНА МІЖНАРОДНА МЕДИЧНА ...
Найчастіші запитання щодо Онлайн-конгресу
Трансляція Другого дня форуму Конференція ...
Трансляція конференції 1: Первинна Ланка в ...
*ONLINE* Друга міжнародна медична міжсекто ...