Обґрунтування необхідності безперервного професійного розвитку лікарів онлайн

Дата публікації: 09.10.2019

Автори: Редакція «Аксемедін»

Ключові слова: навчання лікарів, БПР, атестація, розвиток лікаря

Чому варто використовувати освітню ІТ-платформу для безперервного професійного розвитку (БПР) лікарів і якими мають бути вимоги до неї.

Обґрунтування

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №302 від 28.03.2018 та до Положення «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)», затвердженого Наказом МОЗ України №166 від 22.07.93 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.93 за №113 (із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ України №446 від 22.02.2019), проводиться безперервне навчання лікарів та об’єктивний контроль рівня їхньої кваліфікації.

Країні та місцевим громадам потрібні лікарі, які мають сучасні знання та вміння якісно допомогти пацієнту (в розрізі діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань).

БПР професіоналів у сфері охорони здоров’я — це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетенцій працівників сфери охорони здоров’я після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі, що дає змогу лікарю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я і триває протягом усього періоду професійної діяльності.

Мета БПР

Україна наразі не має повної та точної оперативної інформації:

а) про загальну кількість лікарів у країні, які практикують (як у державних, так і у приватних ЗОЗ, похибка в підрахунках становить щонайменше кілька тисяч лікарів);

б) про стан атестації лікарів (реальної зведеної актуальної інформації).

Головна мета БПР — підвищення якості медичної допомоги та уникнення медичних помилок, які призводять до витрат на їх усунення, якщо виправити помилки можливо.

Нова система БПР лікарів закладена у Стратегію розвитку медичної освіти МОЗ України. Вона передбачає впровадження у післядипломну освіту лікарів суттєво нових підходів до процедури підвищення їх професійного рівня, а також забезпечення якості заходів БПР, що сприятиме інтеграції українських медиків у міжнародну професійну спільноту.

Про вплив професійного самоврядування

Організацію та координацію методичного забезпечення БПР, а також моніторинг їх ефективності нині здійснює МОЗ України. Разом з тим у розвинених країнах світу такі повноваження вже давно надані професійним самоврядним організаціям лікарів (асоціаціям та медичним палатам). Професійні асоціації лікарів мають бути впевнені у компетентності лікаря, тому повинні сприяти підтриманню та вдосконаленню його компетенцій, які підвищують якість його професійної діяльності вище базового рівня надання медичної допомоги, гарантованого професією.

Але наразі в Україні вони долучаються до цього процесу мінімально або взагалі стоять осторонь, оскільки підготовка лікаря і його професійний розвиток не входять до їхніх обов’язків. За ініціативи влади саме вони можуть взяти на себе повноваження у впровадженні нових стандартів і стати якісною інстанцією, що надає допуск до професії.

Вплив місцевої громади на саморозвиток лікаря

Отже, місцева влада та роботодавці лікаря мають забезпечити всі необхідні умови для БПР лікаря. За умови співпраці з професійною спільнотою та лікарями держава зможе гарантувати нашим громадянам якісну медичну допомогу.

Запровадження нової системи БПР дає лікарям можливість обирати, в кого навчатися і що вивчати, спрощує процес підтвердження кваліфікації на міжнародному рівні, а також формує конкурентне поле серед надавачів послуг БПР.

Онлайн-розвиток лікаря

В Україні вже діють різноманітні онлайн-курси для лікарів, які дають можливість отримати сучасні знання і навички. Відтепер внаслідок змін у системі БПР за їх проходження також нараховують бали, які потрібні для атестації.

Сучасні ІТ-платформи, які надають можливість генерації наукового та освітнього контенту всім операторам БПР, дають змогу відстежувати освітні досягнення лікарів (зокрема, створення та оновлення індивідуального освітнього портфоліо, його верифікацію та подальшу атестацію). Розроблення цих платформ передбачає залучення найкращих юристів, медичних працівників і спеціалістів галузі охорони здоров’я, програмістів та фахівців сфери освіти. Освітні ІТ-платформи — це можливість для викладачів створювати (розміщувати) онлайн-курси, читати лекції в режимі онлайн та у запису. Це також чудова можливість висвітлювати актуальні питання щоденної роботи лікаря, знайомити лікарів із нормативно-правовими документами галузі охорони здоров’я та з основними аспектами реформування (модернізації, трансформації) системи охорони здоров’я України. Атестаційні комісії, роботодавці та керівництво професійних самоврядних медичних асоціацій можуть отримувати повну та важливу інформацію про рівень знань лікарів, їхні освітні потреби та проводити оперативне оцінювання таких знань.

Натепер в Україні (зокрема, у сфері охорони здоров’я) діють чимало ІТ-платформ, які пропонують різні сервіси для лікарів та інших соціальних груп. Серед освітніх лише БМЖ та «Аксемедін» призначені винятково для лікарів та пропонують можливості для БПР лікаря.

Особливість ринку освітніх послуг в Україні, зокрема послуг з БПР, у тому, що цей ринок перебуває на початковому етапі розвитку, і конкурентні відносини між суб’єктами освітнього ринку тільки починають формуватися, що ускладнює їх аналіз.

Ринок БПР та освітніх послуг сегментований: дві ІТ-платформи мають державну форму власності (ЦГЗ, Академія НСЗУ), проте не мають можливості надавати послуги БПР ліцензованих операторів освітнього контенту; дві ІТ-платформи (БМЖ та «Емпендіум») іноземні та не ліцензовані МОН як надавачі освітніх послуг (з контентом, який частково перекладено українською мовою, проте не адаптовано до українських реалій); ІТ-платформа «Аксемедін», найбільша за кількістю зареєстрованих лікарів (згідно з даними незалежної дослідницької агенції «Проксіма Ресерч» (дослідження за перше півріччя 2019 року)) та за ліцензованим освітнім контентом, дає можливість усім операторам БПР (ліцензованим МОН та іншим) надавати освітні послуги кінцевим споживачам. Отже, ймовірність змови між ІТ-платформами на ринку освітніх послуг та послуг БПР в Україні неможлива.

Посилення конкуренції між медичними працівниками завдяки прозорості та об’єктивності оцінювання їхньої роботи, що забезпечать освітні ІТ-платформи, приведе до того, що користувачі, зокрема лікарі, будуть обирати такі ІТ-платформи, які зможуть надавати комплекс освітніх та БПР-послуг, регламентований законодавством, та доступ до найбагатшого актуального наукового медичного, освітнього контенту ліцензованих постачальників для БПР у зручній формі та на вигідних умовах.

Критерії вибору ІТ-платформи для БПР лікаря

Критерій вибору будь-якого оператора контенту БПР — не ціна, а якість освітньої інформації, її актуальність, новизна та доказова база.

Для України важливо, щоб БПР лікаря здійснювався не лише на міжнародному освітньому контенті, а на  такому, який створено за участі українських надавачів освітнього контенту, ліцензованих МОН.

Освітня ІТ-платформа має (на запит замовників освітніх та БПР-послуг) надавати інформаційні матеріали, що розкривають можливості та переваги розвитку на ІТ-платформі, а також аналітичні матеріали, що обґрунтовують необхідність безперервної медичної освіти за умови раціонального використання ресурсів.

ІТ-платформа має забезпечити:

  • визначення базових компетенцій  лікаря (навичок, які використовує лікар для рішення конкретних завдань та розв’язання визначеного набору професійних ситуацій);
  • економію часу та зусиль на ознайомлення лікаря з якісним, етичним, легальним контентом для БПР, який створено із залученням актуальних вітчизняних і світових освітніх та додаткових інформаційних ресурсів;
  • об’єднання усіх спеціалістів, які можуть надавати українським лікарям можливість безперервно навчатися без суттєвого відриву від основної роботи, зокрема за інтерактивними андрогогічними алгоритмами, які сприяють легшому засвоєнню інформації та спрощують процес її забування;
  • можливості доступу лікарів до всіх провайдерів, які готові використовувати кращі вітчизняні та міжнародні освітні моделі (адаптовані до потреб українських лікарів-практиків) за участі провідних медичних, професійних асоціацій, організацій та установ.

Структура курсів на ІТ-платформі

Навчальні модульні курси мають розміщуватися безпосередньо на ІТ-платформі та тривати від однієї до трьох академічних годин (термін проходження такого курсу слухачем має становити від 1 до 12 місяців за умови доступу до курсу у будь-який час, зручний для лікаря).

ІТ-платформа має рекомендувати лікарям навчальні курси, поділені на інформаційні блоки, частини чи модулі, з можливістю повторення їх прослуховування та алгоритми, які полегшують засвоєння інформації. Користуючись ІТ-платформою, лікар зможе у будь-який час взяти паузу та повернутися  до навчання, коли буде зручно.

Універсальний вітчизняний відеоконтент навчальних курсів, розміщених на ІТ- платформі для БПР лікаря, має формуватися за участі авторитетних лікарів-лекторів (авторів та спікерів).

Варіанти монетизації на ІТ-платформах

З 2020 року більшість ІТ-платформ на ринку БПР лікарів будуть пропонувати платні та безоплатні онлайн-курси із супроводом, перевіркою завдань, зворотним зв’язком та сертифікацією як альтернативу конференціям. Курси будуть створюватися за кошти компаній, зацікавлених у кваліфікованих лікарях, меценатів, спонсорів, грантових організацій, закладів ПДО, місцевих громад і будуть супроводжуються експертами таких організацій.

Висновок

Використовувати ІТ-платформи для БПР у сфері ОЗ не тільки потрібно, але й корисно! Адже роботодавець або лікар отримує: заощадження часу, професійний розвиток, збереження персонального освітнього портфоліо та автоматизовану атестацію. А пацієнт — кращий медичний сервіс та якість лікування. Суспільство ж отримує знищення корупційних проявів та вмотивованих лікарів, які будуть спроможні позитивно впливати на здоров’я країни.

Щоб дати відповіді на запитання до цього матеріалу та отримати бали,
будь ласка, зареєструйтеся або увійдіть як користувач.

Реєстрація
Ці дані знадобляться для входу та скидання паролю
Пароль має містити від 6 символів (літери або цифри)
Матеріали з розділу
Вести медичну картку амбулаторного хворого ...
Лікарі про медреформу: дитячий ортопед-тра ...
Функціональні та структурні зміни в органі ...
Трансформація охорони здоров’я: чого чекат ...
Участь лікарів у безперервному професійном ...
Віталій Осташко: Переваги та основні напря ...
Доступне медичне страхування — наступний е ...