Ключові компоненти з інфекційного контролю. Кроки 4-5.

Дата публікації: 09.09.2019

Автори: Коаліція інфекційної безпеки

Ключові слова: настанова, інфекційний контроль, керівництва

Оцінка впливу заходів

Вступ.

Крок 4 є важливим для корегування та прийняття рішень щодо щорічного плану з ІК. Він передбачає збір та оцінку інформації щодо того, які заходи з ІК працюють, які заходи потрібно вжити та які ресурси для цього необхідні. Цей крок передбачає повторну оцінку стану ІК у закладі охорони здоров’я, яка проводиться для аналізу ефективності проведених заходів з ІК та визначення наявності змін у закладі охорони здоров’я щодо стану ІК. Повторна оцінка проводиться за допомогою такої ж анкети та підходу як і у Кроці 2. Проведена оцінка допоможе консолідувати усі покращення реалізовані у відповідності до плану з ІК та надати основу для Кроку 5.

Основні заходи.

Визначення прогресу щодо стану ІК. Потрібно мати результати початкової оцінки ІК закладу охорони здоров’я та план дій з ІК, іншу інформацію стосовно стану ІК.

Розподіл обов’язків. Потрібно визначити відповідальних за проведення повторної оцінки стану ІК. Потрібно розглянути можливість широкого залучення лікарів до проведення повторної оцінки.

Строки виконання. Потрібно визначити строки виконання повторної оцінки.

Аналіз результатів. Використовуючи анкету необхідно підрахувати оцінку стану ІК за кожним з ключових компонентів та загальну оцінку. Потрібно порівняти результати з початковою оцінкою та визначити наявні покращення та недоліки. Після отримання результатів повторної оцінки необхідно переглянути план заходів з ІК. Потрібно підготувати презентацією з результатами повторної оцінки та порівнянням з початковою оцінкою.

Представлення результатів. Потрібно організувати ряд зустрічей з адміністрацією лікарні, лікарями відділень та немедичних частин закладу охорони здоров’я. Під час зустрічей потрібно заохотити учасників для надання зворотнього зв’язку щодо результатів та пропонування можливих шляхів до подолання існуючих бар’єрів. За необхідності потрібно створити новий план заходів з ІК який включав би рішення наявних недоліків. Потрібно встановити регулярність проведення оцінки стану ІК у закладі охорони здоров’я (оцінка має проводитися щонайменше раз на рік). Потрібно відзначити найкращі відділення/працівників за їх внесок у покращення ІК у закладі.

Чек-лист кроку 4

Наприкінці четвертого кроку потрібно мати/зробити:

1. Переглянути результати початкової оцінки

2. Переглянути план заходів з ІК

3. Переглянути інші плани з ІК (якщо такі наявні)

4. Підготувати анкету для повторної оцінки

5. Узгодити строки проведення оцінки

6. Провести повторну оцінку

7. Порівняти результати з початковою оцінкою та презентувати результати

8. Створити новий план дій спираючись на повторну оцінку

9. Узгодити регулярність проведення оцінки

10. Презентувати результати адміністрації лікарні, учасникам оцінювання тощо

 

Крок 5. Підтримка програми інфекційного контролю в довгостроковій перспективі

Вступ.

На основі повторної оцінки стану ІК у закладі охорони здоров’я можна визначити наявні сильні сторони та недоліки впровадження програми з ІК. Крок 5 має на меті регулярну оцінку стану ІК та доповнення плану заходів новими пунктами, що мають на меті покращення ІК в цілому. Важливо постійно підтримувати питання ІК одним з основних пріоритетів закладу охорони здоров’я, у цьому важливу роль грає комітет з ІК. Протягом цього кроку заклад охорони здоров’я має розробити систему підтримки програми інфекційного контролю у довгостроковій перспективі. Навіть якщо заклад охорони здоров’я не виконував попередні 4 кроки, поради з кроку 5 можуть бути корисними для впровадження довгострокових планів з ІК.

Основні заходи.

Розробка плану підтримки програми ІК у довгостроковій перспективі. Потрібно переглянути та скорегувати план заходів з ІК з метою розробки 5- річного плану дій з щорічною оцінкою його ефективності. Залучення підтримки для реалізації програми з ІК. Потрібно організувати зустрічі з адміністрацією лікарні для того щоб отримати підтримку щодо довгострокового фінансування заходів з ІК. Потрібно підкреслити отримані здобутки та зауважити на необхідності їх збереження шляхом подальшого фінансування заходів з ІК. Потрібно отримати підтримку від провідних співробітників закладу охорони здоров’я. Необхідно запровадити постійну систему оцінки та зворотнього зв’язку щодо виконання заходів плану з ІК, ключову роль у цьому повинен відігравати комітет з ІК. Залучення мультимодальних підходів. Необхідно окреслити стан ІК та сформувати основні цілі на майбутнє щодо: фінансових та людських ресурсів, необхідність в навчанні, системи моніторингу та аудиту, комунікаційні стратегії щодо впровадження заходів з ІК, стабільна підтримка заходів з ІК.

Комунікаційні стратегії. Окрім організації зустрічей потрібно розглянути інші можливості щодо промоції програми з ІК, наприклад шляхом відзначення лідерів напрямку з ІК, доповідей на національних/міжнародних конференціях, або публікацій в газетах, Інтернеті тощо. Розгляньте можливість преміювання співробітників шляхом направлення на навчання тощо.

Можливі бар’єри та їх подолання.

Ключові особи у впровадженні заходів з ІК звільнилися з закладу. Потрібно регулярно оновлювати програму заходів з ІК в залежності від оцінки стану ІК. Впровадження програми ІК не може бути відповідальністю однієї людини, тому у цьому має бути задіяна команда виконавців. Потрібно залучати молодих спеціалістів до програми з ІК. Необхідно проводити зустрічі з новими членами персоналу та доносити до них плани та успіхи програми з ІК. Потрібно заохочувати інших фахівців до публікації матеріалів щодо ІК.

Приклад: “В середині програми щодо зменшення хірургічної інфекції у закладі нашу команду покинув наш лідер – др. Онгум, цей проект був дуже важливим для лікарні. Др. Онгум бив прикладом для наслідування і тому перший час було важко продовжувати впровадження програми, але ми взяли на себе ініціативу і довели програму до кінця – в результаті рівень хірургічної інфекції зменшився на 60%, що є чудовим показником.” Уганда.

У закладі з’явилися інші пріоритети. Потрібно поглиблювати зв’язки з іншими програмами (антибіотикорезистентності тощо) задля розбудови довгострокових стратегій та програм з ІК. Потрібно визнати програму з ІК важливим компонентом для акредитації закладу охорону здоров’я. Необхідно поширювати інформацію до пацієнтських та громадських організацій. Корисним є двостороння співпраця з іншими лікарнями та обмін досвідом щодо довгострокових програм з ІК.

Приклад: “Моя лікарня одна з акредитованих клінік в країні. Хоча ми мали змогу досягнути стандартів з ІК, ми продовжуємо працювати над покращенням плану дій, програмами тренінгів, організацією комітету з ІК, програмами епіднагляду, оцінкою ризиків та оцінкою результатів що 2 роки. Протягом цього тривалого процесу оцінок та покращень ми завжди знаходимо можливості для вдосконалення ІК, багато компонентів потребують подальшого покращення.” Єгипет. “Для деяких лікарень ми робимо зовнішню оцінку стану ІК, постійне порівняння лікарень поліпшує відчуття конкуренції.” Гана Відсутнє фінансування програми з ІК. Потрібно оновити інформацію та бюджет стосовно програми з ІК. Потрібно описати випадки коли введення заходів з ІК допомогло пацієнтам та заощадило кошти. Потрібно залучати усі можливі ресурси у тому числі гранти та допомогу громадських організацій. Приклад: У невеликій лікарні в Індії мала група фахівців, які захоплювалися ІК розпочали тривалий процес покращення стану ІК з фактично відсутньої програми з ІК до успішного впровадження функціонуючої програми з ІК (з усіма ключовими компонентами). На початку команда зрозуміла, що їм потрібна інформація про рівень внутрішньолікарняних інфекцій для переконання адміністрацію у важливості ІК. Тому команда розпочала з аудиту та моніторингу медичних практик, цей процес зайняв майже 2 роки та допоміг зібрати необхідну інформацію. Результати аудиту постійно обговорювалися з медичними працівниками. Невеликий, реалістичний план був створений та обговорений з адміністрацією лікарні. Це було ключовим кроком для переконання адміністрації, що впровадження програми з ІК дійсно необхідне. Команда також обговорила потребу у фінансуванні та персоналі. Адміністрація лікарні пішла на збільшення кількості медичних сестер та збільшення фінансування для програми з ІК. З часом програма інфекційного контролю збільшилася до 10 медсестер та 1 лікаря-інфекціоніста. Регулярний перегляд планів з ІК та комунікація з медичними працівниками зробили програму дуже успішною (наприклад був введений електронний реєстр збору інформації). Команда з ІК була запрошена для здійснення епіднагляду на регіональному рівні. Команда запропонувала ефективні способи зменшення катетер-асоційованих інфекцій. На основі первинної оцінки та даних програм епіднагляду команда розробила стандарти операційних процедур для ряду процедур пов’язаних з ризиком інфікування та бля мікробіологічної лабораторії. Всі знання були узагальнені в освітніх програмах для медичних сестер.

Чек-лист кроку 5

Наприкінці п’ятого кроку потрібно мати/зробити:

1. Узгодити щорічний план роботи з комітетом з ІК

2. Розробити 5-річний план дій з ІК

3. Отримати підтримку від адміністрації лікарні щодо сталого фінансування програми з ІК

4. Отримати підтримку від працівників лікарні щодо подальшого впровадження програми з ІК

5. Висвітлити досягнення програми шляхом публікацій в Інтернет та конференціях/зустрічах.

6. Висвітлити досягнення програми для пацієнтів та громадських організацій шляхом участі у теле/радіо ефірах публікаціях в газетах.

Додатки

Додаток 1. Мультимодальні стратегії

Мультимодальні стратегії є одним з ключових компонентів згідно з Керівництвом ВООЗ по впровадженню програми ІК у лікувальних закладах. Заходи з ІК мають бути впроваджені разом з мультимодальними підходами задля зменшення рівня ІПМНД та рівнів резистентності шляхом впливу на поведінкові реакції таргетної групи (найчастіше медичні працівники) та створення нової якості організаційної культури. Мультимодальні стратегії мають бути пов’язані з стратегіями покращення якості та програмами акредитації.

П’ять елементів мультимодальної стратегії на які треба звернути увагу при покращенні системи ІК:

1) системні зміни (зміни інфраструктури, обладнання тощо);

2) тренінги та освіта;

3) моніторинг та аудит;

4) комунікація;

5) організаційна культура заснована на безпеці.

При впровадженні заходів з ІК потрібно залучати 3-5 компонентів мультимодальних стратегій, фокусування лише на одному компоненті зазвичай призводить до невдачі у впровадженні.

Елементи мультимодальних стратегій засновані на 5 принципах:

Побудуй! – які ресурси необхідні (у тому числі людські)

Навчи! – хто потребує навчання, у якій сфері

Перевір! – як можна визначити недоліки у практиці, як можна впевнитися, що заходи імплементовані вірно

Продай! – як можна промотувати запропоновані заходи

Живи! – чи впроваджена організаційна культура

 

Додаток 3.

Зустріч щодо програм з ІК

Можливий порядок денний зустрічі:

1. Представлення учасників

2. Відео про ІК та роздаткові матеріали

3. Огляд стану ІК у закладі (представлення існуючих даних про рівень ІПНМД, спалахи інфекцій, рівень резистетності тощо)

4. Ознайомлення з ключовими компонентами впровадження ІК за ВООЗ.

5. Презентація шляху покращення стану ІК

6. Дискусія

7. Підведення підсумків (визначення відповідальних та терміни виконання)

8. Визначення дати наступної зустрічі.

9. Закриття зустрічі.

Додаток 4.

Приклад звіту щодо оцінки стану ІК

1. Визначення стану ІК у закладі за шкалою:

1. Недостатній рівень (0-200) – відсутні основні компоненти інфекційного контролю. Потрібне значне вдосконалення ІК

2. Базовий рівень (201-400) – наявні деякі компоненти ІК, але недостатньо імплементовані. Необхідне подальше вдосконалення ІК

3. Середній рівень (401-600) – більшість компонентів ІК імплементовано. Лікувальний заклад має покращувати якість впровадження компонентів ІК та розробляти довгострокові плани та заходи з ІК.

Високий рівень (601-800) – компоненти ІК повністю впроваджені згідно рекомендацій ВООЗ.

2. Дата проведення оцінки, відповідальні

3. Уточнення за компонентами:

Програма інфекційного контролю Керівництва з інфекційного контролю

Тренінги та освіта з інфекційного контролю

Епіднагляд за інфекціями, що пов'язані з наданням медичної допомоги

Мультимодальні стратегії для імплементації інфекційного контролю

Моніторинг, аудит та зворотній зв'язок

Персонал, зайнятість ліжок У

мови, матеріали, обладнання для інфекційного контролю

4. Аналіз результатів

5. Рекомендації.

Для порівняння свого рівня знань про інфекційний контроль з відповідями інших лікарів необхідно пройти опитування за посиланням 

Пройти анкетування “Оцінка інфекційного контролю у лікувальному закладі”

Повний текст настанови можна прочитати за посиланням

Щоб дати відповіді на запитання до цього матеріалу та отримати бали,
будь ласка, зареєструйтеся або увійдіть як користувач.

Реєстрація
Ці дані знадобляться для входу та скидання паролю
Пароль має містити від 6 символів (літери або цифри)
Матеріали з розділу
Справжні зимові розваги — спогади про дити ...
Настанова щодо попередження катетер-асоцій ...
Ольга Голубовська про дифтерію
Як купити вакцину
Спільна робота із запобігання самогубствам
Припинити сказ: співпрацювати, вакцинувати
Безпечні медичні працівники — безпечні пац ...