Ключові компоненти з інфекційного контролю. Крок 3. Розробка та реалізація плану.

Дата публікації: 05.09.2019

Автори: Коаліція інфекційної безпеки

Ключові слова: настанова, інфекційний контроль

Вступ.

На початку третього кроку заклад охорони здоров’я має мати дані про результати оцінки стану ІК. Оцінка стану ІК за Анкетою ВООЗ разом з іншими проведеними оцінками допоможе визначити пріоритетні напрями для впровадження заходів з ІК та можливості для посилення тих компонентів ІК, які впроваджені у закладі охорони здоров’я. Мультимодальні підходи наведені у Додатку 1 допоможуть у складенні плану заходів з ІК. Важливо сфокусуватися на цілях, яких можна швидко досягнути, не забуваючи про стратегічні перспективи. Головним завданням є створення реалістичного плану побудованого на основі пріоритетів закладу охорони здоров’я. Також важливо пам’ятати, що наявність довгострокового плану є важливим компонентом у досягненні стратегічних цілей програми з ІК.

Метою даного кроку є створення переліку заходів, визначення відповідальних осіб, встановлення строків виконання, підрахунок бюджету та людських ресурсів для досягнення усіх ключових пріоритетів означених у цьому керівництві.

Після аналізу результатів початкової оцінки командою та комітетом з ІК потрібно визначити нагальні проблеми (наприклад один з видів ІПНМД, який поширений у лікувальному закладі) та пріоритетні заходи щодо впровадження програми з ІК. Незважаючи на те, які ключові компоненти системи ІК будуть покращуватися, необхідно розробити план дій та представити його керівництву закладу охорони здоров’я.

Основні заходи.

Момент для покращення. План заходів з ІК має спиратися на результати проведеної оцінки стану ІК. Потрібно постійно доносити стратегію покращення стану ІК через зустрічі з адміністрацією лікарні, колективом тощо. Необхідно здійснювати пошук можливості реалізації програми ІК разом з іншими програмами, які реалізуються у лікарні.

Розробка плану та мультимодальні підходи. Необхідно проаналізувати кількісний показник оцінювання стану ІК за кожним компонентом, ті ключові компоненти, які набрали найменшу оцінку і мають стати першочерговим об’єктами для впровадження заходів з ІК. Потрібно визначити увесь наявний людський ресурс (лікарі, фахівці тощо) який можна залучити до реалізації програм з ІК. Якщо людські та фінансові ресурси відсутні для впровадження заходів у найбільш проблемних питаннях ІК, слід розпочати заходи інших компонентів. Для пріоритизації заходів, варто також користуватися й іншими проведеними оцінками стану ІК окрім анкети ВООЗ. Потрібно проаналізувати, які можливості є для реалізації програми з ІК у закладі охорони здоров’я в рамках національних чи міжнародних програм.

Отримання підтримки для плану заходів з ІК. Необхідно визначити хто буде долучений д о написання плану з ІК. Проект плану заходів потрібно узгодити з медичними працівниками та суміжними програмами у закладі охорони здоров’я. План заходів потрібно зробити доступним для усіх охочих з ним ознайомитися. Проект плану має бути погоджений з адміністрацією закладу охорони здоров’я.

Отримання необхідних ресурсів. Потрібно чітко визначити необхідний фінансовий та людський ресурс для реалізації заходів з ІК. Необхідно обґрунтувати важливість реалізації запропонованих заходів. При відсутності достатнього фінансування потрібно шукати можливості до фінансування у громадських організацій та інших потенційних донорів.

Використання системних підходів. У плані заходів потрібно встановити такі цілі, які є специфічними, кількісними, такими які можливо досягнути у встановлені часові рамки.

Приклад плану заходів

Недолік

Захід

Відповідальний виконавець

Строки виконання

Бюджет

Відсутній персонал для реалізації заходів з ІК (або відсутні спеціальні знання)

Фахівцями з ІК можуть стати лікарі інфекціоністи, мікробіологи, медичні сестри, які зацікавлені в проблемі ІК

Головний лікар

3 місяці

Низький

Не визначені завдання та обов’язки для фахівців з ІК

Розробити посадові інструкції та визначити обов’язки для фахівців

Відповідальний з ІК

3 місяці

Не потребує

План з ІК не затверджений та не конкретний

Розробити план в залежності від визначених пріоритетів

Відповідальний з ІК

3 місяці

Низький

Відсутній комітет з ІК

Сформувати комітет з ІК

Відповідальний з ІК

3 місяці

Низький

Відсутнє фінансування програми з ІК

Представити план з вдосконалення системи ІК, визначити необхідний бюджет для його реалізації

Відповідальний з ІК

6 місяців

Високий

Програма з ІК не є пріоритетом для лікарні

Проводити роботу з адміністрацією лікарні, інтегрувати програму з ІК в інші програми та цілі закладу охорони здоров’я

Відповідальний з ІК

3 місяці

Низький

Можливі бар’єри та їх подолання

Програма з ІК не є пріоритетом у закладі. Інформація щодо ІПНМД є дуже важливою для переконання адміністрації лікарні у впровадженні програми з ІК. Якщо немає інформації, то немає проблеми. Якщо заклад охорони здоров’я має інформацію щодо поширеності ІПНМД, її варто використовувати з метою адвокації програми з ІК. Необхідно фокусуватися на невеликих завданнях, які можна відносно швидко досягнути. Необхідно створити комплексну програму змін та презентувати її колегами та адміністрації лікарні. Необхідно залучати заклад охорони здоров’я до національних та регіональних проектів з підтримки ІК. Потрібно підкреслювати важливість дотримання стандартів з ІК для отримання національної та міжнародної акредитації. Потрібно розглядати можливість залучення завідувача відділення та авторитетних лікарів до програми з ІК. Також важливо розглядати можливість залучення зовнішніх експертів для реалізації програми.

Приклади: “Адміністрації лікарні необхідно усвідомити важливість ІК, потенціал в покращенні безпеки пацієнтів та збереженні коштів у разі використання доказових заходів з ІК. Ми проводимо щомісячні зустрічі з проблем ІК серед лікарів, мікробіологів та медсестер. Також ми аналізуємо отримані результати та сповіщаємо про них адміністрацію лікарні. Ми проводимо роботу щодо залучення фінансування для нашої програми. Ми використовували практику заходів з гігієни рук для підкреслення важливості регулярного забезпечення милом та водою, а також ресурсами для мультимодальних підходів до зміни поведінки лікарів”. – Пакістан.

“Ми долучилися до програми з ІК під час дослідження щодо інфекції хірургічної рани. Ми проводили регулярні наради щодо безпеки пацієнтів та важливості ІК. Завдяки цим зусиллям нам вдалося заснувати комітет з ІК, який надалі підтримував впроваджені заходи та допоміг знайти ресурси для встановлення санітайзерів для обробки рук”. – Кенія.

“Головним завданням у становленні програми з ІК є політична воля. Першим кроком в подоланні цього виклику є гарна підготовка фахівців з ІК, що дозволить їм проводити ефективну політику щодо необхідності впровадження ІК та розуміння епідеміологічної ситуації.” – Панамериканська Організація здоров’я. “Наша програма розпочалася як комбінація різних проектів. Початкова технічна допомога для розвитку програми з ІК була надана бюро ВООЗ у Європі та CDC. Інші лікарні розпочали проект за своєю власною ініціативою і згодом отримали допомогу з Національного центру контролю над захворюваннями”. – Грузія.

“Впровадження посади заступника директора з ІК дозволило досягнути розуміння важливості програми з ІК. Спочатку фокус був спрямований на гігієну рук, і велику роль у цьому зіграла заступник директора з ІК”. – Гана.

“Ми мали децентралізовану систему охорони здоров’я, тому важливо було працювати задля впровадження ІК на усіх трьох ланках медичної допомоги. Спочатку ми створили Національну асоціацію з ІК і долучили до неї представників університетів, індустрії та медичних працівників. Ми розпочали проводити щорічні конференції, на які ми запрошували членів уряду, що допомогло нам в адвокації національних програм з ІК”. – Нігерія.

“Один з головних викликів – це комунікація та політична воля. Ми досягнули цього шляхом залучення пацієнтських організацій”. – Буркіна Фасо.

Відсутність необхідних знань для впровадження програми з ІК. Потрібно визначити принаймні одну особу, відповідальну за ІК, яка розробить та почне виконувати план з ІК, а також почне проводити навчання персоналу.

Приклади: “Наш підхід полягав у залученні принаймні одного фахівця, зацікавленого в ІК. Ми надавали навчання цьому фахівцю за кордоном, а також переконували адміністрацію лікарні в необхідності створення команди з ІК з визначеними обов’язками задля збору інформації та реалізації заходів з ІК”. – Лікарі без кордонів.

Відсутність інфраструктури та фінансування. Потрібно розглянути можливість фінансування програми з ІК з різних джерел (інші програми всередині закладу охорони здоров’я, громадські організації, інші лікарні).

Приклади: “Дві лікарні мали успіх у залученні фінансування програми з ІК шляхом репріоритизації витрат, а не шляхом залучення нового фінансування”. – Зімбабве.

Завдання та обов’язки членів команди з ІК.

До завдань команди з ІК належать: розробка та реалізація плану з ІК; розробка, адаптація та поширення керівництв з ІК; координація освітніх програм з ІК, розробка та координація епіднагляду; сприяння покращенню інфраструктури закладу; сприяння зв’язку програми з ІК з іншими програмами; впроваджувати мультимодальні підходи до впровадження заходів з ІК.

Завдання та обов’язки членів комітету з ІК.

Члени комісії з ІК: головний лікар, головна медична сестра, завідувачі відділеннями, відповідальний з ІК, відповідальна медична сестра з ІК, голови відділень безпеки пацієнтів та якості медичної допомоги, головний фармацевт, головний інженер, відповідальний з безпеки праці, відповідальні за харчування. Завдання комісії: проводити моніторинг впровадження заходів з ІК у тому числі розробку планів з ІК; надавати рекомендації команді з ІК; допомагати в організації тренінгів; адвокувати заходи з ІК перед адміністрацією лікарні; виконувати інші функції пов’язані з ІК у закладі.

Початок Настанови Ключові компоненти з інфекційного контролю. Розробка програми з інфекційного контролю. та Ключові компоненти з інфекційного контролю. Крок 2. Початкова оцінка.

Для порівняння свого рівня знань про інфекційний контроль з відповідями інших лікарів необхідно пройти опитування за посиланням 

Пройти анкетування “Оцінка інфекційного контролю у лікувальному закладі”

Повний текст настанови можна прочитати за посиланням

Щоб дати відповіді на запитання до цього матеріалу та отримати бали,
будь ласка, зареєструйтеся або увійдіть як користувач.

Реєстрація
Ці дані знадобляться для входу та скидання паролю
Пароль має містити від 6 символів (літери або цифри)
Матеріали з розділу
Лист ДОЗ Київської облдержадміністрації ві ...
Питання отримання лікарем достовірної та с ...
Сергій Радько: Практика створення єдиного ...
Піклування про себе — безпека для оточення
ООН і гуманітарним організаціям необхідно ...
Національний інститут фтизіатрії і пульмон ...
Доступне медичне страхування — наступний е ...