Ключові компоненти з інфекційного контролю. Крок 1. Готовність до дії.

Дата публікації: 03.09.2019

Автори: Коаліція інфекційної безпеки

Ключові слова: настанова, інфекційний контроль

Цілі кроку

Протягом цього кроку заклад охорони здоров’я має підготуватися до оцінки та покращення системи ІК. Перший крок має на меті планування заходів, які допоможуть в успішній реалізації ефективної програми з ІК та досягненні довгострокових результатів. Ці заходи включають: виділення необхідних ресурсів (персонал, фінансування), створення належної інфраструктури та системи координації, долучення до програми зацікавлених сторін та авторитетний медичний персонал, а також визначення структури та керівника команди з ІК. Основна частина першого кроку передбачає зустрічі з зацікавленими сторонами стосовно ІК. Варто зазначити, що комунікація та адвокація ІК є важливим кроком задля впровадження подальших дій. Протягом першого кроку потрібно звернути увагу на досягнення консенсусу щодо фінансування програми з ІК. Залежно від ситуації в закладі охорони здоров’я, перший крок може тривати місяці, тому потрібно дбати про безпеку пацієнтів навіть під час підготовки до впровадження програми з ІК.

Основні заходи

Комунікація з національними та регіональними органами управління в системі охорони здоров’я. Потрібно визначити перелік наявних заходів стосовно ІК та ступінь їх впровадження на національному та регіональному рівнях (наприклад, національний план дій). Наявність національної програми буде створювати можливість для реалізації програми з ІК у закладі охорони здоров’я. Потрібно визначити, чи існують національні плани у дотичних до ІК галузях (наприклад, план з антибіотикорезистентності). Наявність таких планів стане у нагоді при реалізації окремих компонентів програми з ІК.

Комунікація з адміністрацією лікарні.

Потрібно скласти опис бачення програми з ІК, визначити її ключові компоненти. Основною метою цього опису є залучення підтримки серед адміністрації лікарні та інших зацікавлених сторін у реалізації програми з ІК. Потрібно також отримати формальну письмову підтримку від лікарів та медсестер закладу охорони здоров’я щодо необхідності впровадження програми ІК. Потрібно розглянути можливість використання соціальних мереж, локальних медіа та можливість участь у нарадах з метою донесення важливості ІК до лікарів та пацієнтів.

Залучення персоналу для реалізації програми з ІК.

Потрібно визначити щонайменше одного компетентного фахівця, що буде відповідальним за проведення подальшої роботи з впровадження програми ІК. Також має бути залучена команда фахівців з ІК, яка буде надавати допомогу відповідальній за ІК особі. Слід також визначити людей, відділення чи організації, зацікавлених у покращені системи інфекційного контролю (наприклад авторитетні лікарі, лідери думок та інших).

Залучення зацікавлених сторін.

Слід визначити зацікавлені сторони на всіх рівнях закладу охорони здоров’я, а також, у деяких випадках, поза його межами (наприклад пацієнтські та громадські організації). Потрібно залучати зацікавлені сторони, організовуючи персональні зустрічі або проводячи адвокаційні заходи для обговорення потреби посилення заходів з ІК. Див. зразок порядку денного зустрічей у Додатку 3. Під час цих зустрічей слід обговорити, засновані на ключових компонентах, бачення та цілі інфекційного контролю, прояснити як саме заходи з ІК вирішують проблеми закладу охорони здоров’я таких як ІПНМД, тривалість перебування пацієнта, результати лікування, безпека пацієнтів та медичних працівників6 спроможність закладу охорони здоров’я протистояти таким викликам як епідемії інфекційних захворювань. Під час

зустрічей слід обговорити з колегами їх попередній досвід з впровадження ІК, досвід роботи під час спалахів інфекційних хвороб. Такий досвід може сприяти перегляду розуміння значення інфекційного контролю та розгляд його як інструмента для зупинення спалахів інфекцій. Потрібно з’ясувати які місцеві пацієнтські та громадські організації можуть бути пов’язані з системою ІК та дізнатися їх стратегії та плани дій щодо впровадження ІК. Слід врахувати як бачення інфекційного контролю може бути пов’язане з цими заходами та побудувати партнерські стосунки.

Залучення фінансових ресурсів.

Слід запропонувати підхід до формування бюджету з урахуванням потреби в імплементації ключових компонентів ІК та презентувати його адміністрації закладу охорони здоров’я. Потрібно визначити чи є потреба зв’язатися з національними та регіональними органами управління в системі охорони здоров’я з метою створення бюджету для впровадження системи ІК. Потрібно з’ясувати чи наявних ресурсів достатньо для підтримки програми з ІК та представити дані адміністрації закладу охорони здоров’я. Слід проаналізувати альтернативні джерела фінансування (гранти громадських та політичних організацій). Варто починати планування бюджету з заходів, що не потребують значного фінансування та використовувати результати покращення системи ІК задля адвокації більших фінансових вкладень в систему ІК.

Зв'язок з іншими програмами.

Слід використовувати напрацьований план програми ІК при зустрічах з іншими фахівцями закладу охорони здоров’я, при цьому звертати увагу наскільки ІК необхідним для досягнення їх цілей та акцентувати увагу на спільній роботі задля спільної користі. Потрібно враховувати необхідність впровадження системи ІК для ліцензування та акредитації закладу охорони здоров’я.

Використання даних.

Необхідність покращення системи інфекційного контролю може бути більш переконливою, якщо наголосити на невідкладності її впровадження. Наявність фактичних даних може допомогти у цьому. Потрібно з’ясувати чи були проведені попередні оцінки стану інфекційного контролю та обговорити з адміністрацією яка інформація надається про стан ІК у закладі охорони здоров’я. Слід врахувати можливість використання національних даних для залучення підтримки програми з ІК.

Можливі бар’єри та їх подолання.

Програма з ІК не є пріоритетом у закладі охорони здоров’я. Проаналізуйте дані спалахів ІПНМД та значення програми з ІК у них. Потрібно зібрати/проаналізувати фактичні лані, що підтверджують існування проблеми з ІК (наприклад випадки сепсису у новонароджених). Запорукою успіху є регулярна комунікація з адміністрацією лікарні. Необхідно включити питання з ІК у порядок денний зустрічей лікарів та медичних сестер. Потрібно розпочинати пошук невеликих інвестицій для програми з ІК, які мали б символічне значення та демонстрували ефективність реалізації програми з ІК.

Приклади: “Щоб заручитися підтримкою для програми з ІК ми почали з моніторингу та аудиту для збору даних щодо ІПНМД. Ми збирали інформацію протягом 2 років та представляли їх на зустрічах лікарів. З часом програма інфекційного розширилася до 10 медсестер та лікаря-інфекціоніста, було розроблена електронна система збору інформації, ми стали частиною регіонального епіднагляду та отримуємо менторську допомогу, ми фокусуємося на зниження рівня девайс-асоційованих інфекцій” Індія. “Відповідальною за програму ІК раніше було одна медична сестра, але після спалаху спричиненого карбапенем-резистентною Клебсієлою ми отримали ресурси для програми з ІК” Барбадос.

Відсутні лідери для впровадження програми з ІК. Для закладів охорони здоров’я, які не мали програми з ІК варто починати з невеликих заходів з ІК після формування команди відповідальних фахівців та залучення початкового фінансування. Необхідно залучити до програми ІК авторитетних лікарів та медичних сестер, шляхом демонстрації важливості ІК на прикладі попередніх спалахів та наявної інформації. Потрібно налагоджувати діалог з пацієнтами та зацікавленими соціальними групами для сприяння реалізації програм з ІК. Потрібно шукати можливості об’єднання програми з ІК разом з іншими ефективними програмами та напрямами, що наявні у закладі охорони здоров’я.

Приклади: “Комунікація та політична воля це одні з головних перепон. Пацієнтські організації допомогли нам організувати необхідні зустрічі та навчання персоналу” Буркіна Фасо. “Наша лікарня була першою в Аргентині, яка мала програму ІК (1970 р.) ми аргументували її необхідність як вимогу до безпеки пацієнтів та наш моральний обов’язок. У нашій програмі працюють дві медсестри з сертифікатами по ІК, 5 лікарівінфекціоністів та епідеміологів, голова нашої програми теж лікар-інфекціоніст” Аргентина. “Необхідність програми з ІК може бути пояснена на основі даних та заходів, що є ефективними з точки зору доказової медицини. Ми розпочали з невеликого фінансування та програми щодо ефективної гігієни рук, ми застосували мультимодальні підходи задля зміни звичок та поведінки медичних працівників” Пакістан. “На початку було важко здобути підтримку для програми з ІК. Зрештою я знайшов трьох фахівців та переконав адміністрацію лікарні у необхідності проходження тренінгу. Я почав вивчати біостатистику для того щоб започаткувати програму епіднагляду та вивчати інженерні компоненти ІК. Нам було необхідно показати дані керівництву лікарні, було важко знайти медичну сестру для програми з ІК. Наша програма з ІК створена дя лікарні на 650 ліжок і підтримується одним лікарем-інфекціоністом та медичними сестрами. Наша лікарня є дорадчою з питань ІК у міністерстві охорони здоров’я” В’єтнам.

Відсутні необхідні знання з впровадження програми ІК. Потрібно проаналізувати можливості для навчання команди з ІК (державні, міжнародні, онлайн-програми). Потрібно використовувати покроковий метод залучення фахівців. Можна розпочати з залучення медичного персоналу до роботи в команді з ІК протягом одного-двох днів на тиждень і в подальшому збільшувати кількість фахівців та тривалість їх роботи. Необхідно зв’язатися з Міністерством охорони здоров’я та іншими органами управління щодо можливості тренінгів та обміну знаннями. Потрібно також зв’язатися з національним комітетом з ІК щодо можливості проведення тренінгів та розробки настанов з ІК.

Приклади: “Задля розбудови програми ІК Міністерство охорони здоров’я рекомендує залучати медичних працівників до програми з ІК на один-два дні на тиждень” Гана.

Відсутність належного фінансування. Під час впровадження програми з ІК існує вірогідність відсутності офісу, необхідного обладнання. У такому разі потрібно розглянути можливість використання спільних приміщень та обладнання, яке використовується іншими фахівцями.

Приклади: “Доступність обладнання для фахівців певних напрямів не завжди характерна для закладів охорони здоров’я. Ми мали проблеми з наявністю офісу та комп’ютерів. Ми намагалися використовувати спільний комп’ютер з відділенням діабету та освітнім відділом (один комп’ютер на три відділення). Тим не менше, лікарня планує розширювати приміщення та збільшувати кількість обладнання” Шрі-Ланка.

“Наше відділення хірургії вирішило впровадити мультимодальну стратегію зі зменшення інфекції хірургічної рани як одного з видів постопераційних ускладнень. Команда визначила дезінфекцію шкіри біля хірургічної рани як пріоритетний захід. Персонал пройшов тренінг щодо правильного проведення процедури, але заклад використовував дезінфектант, який не був оптимальним. Золотий стандарт дезінфекції не був наявним в нашому закладі і був дорогий для закупівлі. Ми звернулися до ВООЗ з проханням локального випуску дезінфектанта. Нам була видана формула, як робити хлоргексидин за низькою ціною. Таким чином, нам вдалося покращити дезінфекцію шкіри біля хірургічної рани” Уганда.

Чек-лист кроку 1

Наприкінці першого кроку потрібно мати/зробити:

1. Ознайомитися з ключовими рекомендаціями Керівництва ВООЗ

2. Підготувати опис програми з ІК

3. Розробити перелік зацікавлених сторін

4. Ознайомитися з усіма попередніми оцінками стану ІК у закладі

5. Розглянути можливість інтеграції програми з ІК до вже існуючих програм (програма антибіотикорезистентності тощо)

6. Зробити перелік усіх зацікавлених пацієнтських та громадських організацій

7. Провести зустрічі з усіма зацікавленими сторонами

8. Заручитися письмовою та усною підтримкою програми з ІК

9. Визначити відповідальну особу за впровадження ІК

10. Визначте необхідну кількість персоналу та фінансування для програми з ІК.

 

Початок Настанови Ключові компоненти з інфекційного контролю. Розробка програми з інфекційного контролю. 

Для порівняння свого рівня знань про інфекційний контроль з відповідями інших лікарів необхідно пройти опитування за посиланням 

Пройти анкетування “Оцінка інфекційного контролю у лікувальному закладі”

Повний текст настанови можна прочитати за посиланням

Щоб дати відповіді на запитання до цього матеріалу та отримати бали,
будь ласка, зареєструйтеся або увійдіть як користувач.

Реєстрація
Ці дані знадобляться для входу та скидання паролю
Пароль має містити від 6 символів (літери або цифри)
Матеріали з розділу
Пищевая аллергия: болезнь или состояние? П ...
Внутрішньолікарняна інфекція: лікарська по ...
Ожирение как мультидисциплинарная проблема ...
Венозні тромбоемболії, асоційовані зі злоя ...
Здоров’я для справедливості. Правосуддя дл ...
HBsAg в практиці сімейного лікаря
Настанова щодо попередження вентилятор-асо ...